Tag Archives: OSHIMA Teruhisa

2022/09/09(Fri)-09/10(Sat) The South France Performing Tour

Place: Kano Shuho Memorial Noh-gaku Do at Sanmittle Park, Aix-en-Provence City << September 9, 19:30- >> Opening Address and Explanation of Noh by Raphael TRANO Explanation of the Program by OSHMA Teruhisa Mai-bayashi “Tatsuta” OSHIMA Kinue fue: SUGI Shintaro ko-tsuzumi: NARITA So o-tsuzumi: SHIRASAKA Yasuyuki taiko: YOSHITANI Kiyoshi ji-utai: UCHIDA Shigenobu, SASAKI Tamon, OSHIMA Teruhisa,… Read More »